Hramurile bisericii:  Adormirea Maicii Domnului ( 15 august), Sf. Apostoli Petru si Pavel (29 iunie ), Sf. Ierarh Nicolae ( 6 decembrie ), Sf. Prooroc Daniil ( 17 decembrie ).

Biserica Sfântul Nicolae Broşteni a fost construită în partea de sud a oraşului, în cartierul tăbăcarilor. Locul ales a fost cea mai joasă parte a terenului şi cea mai populată a vremii aceleia. Înainte de canalizarea râului Damboviţa, pe aici erau doua braţe, unul pe locul actual al râului, iar cel de-al doilea situat la cateva zeci de metri de altarul bisericii. Între cele doua braţe se afla o insula care era locuită de breasla tăbăcarilor, care pentru ocupaţia lor aveau nevoie de multă apă.

Faptul că era cea mai populată parte a oraşului, se deduce după mulţimea bisericilor din zonă, unde pe o suprafaţă de aproximativ 2 km pătraţi se află 10 biserici, având între ele distanţe de mai puţin de 500 de metri.

Braţul dinspre biserică era mai liniştit, aşa că s-au creat condiţiile necesare dezvoltarii broaştelor. Cântecul lor a răsunat în memoria localnicilor, care au numit cartierul Broşteni.

Biserica nou construită s-a numit Sfântul Nicolae din Broşteni, iar actuala stradă Cuza Voda, înainte de anul 1859, s-a numit Broşteni. După unirea Principatelor această stradă a primit numele de Cuza Vodă, iar cele alăturate Elena Cuza şi Poteraşi, în amintirea evenimentelor ce au avut loc în aceste locuri.

Descrierea picturii bisericii

Pictura este în tehnica tempera fiind executată de zugravul Petre Serafim între anii 1848 – 1850 pe cheltuiala tăbăcarilor generoși dar și a credincioșilor care în repetate rânduri au contribuit la refacerea și salvarea bisericii.

Registrele iconografice sunt bine asezate și proporționate după cum urmează:

               Pronaos: Pe peretele de la apus, deasupra intrării: icoana Adormirii Maicii Domnului; chipul bisericii ținută de 2 îngeri și în rândul întâi Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Deasupra ușii de la intrare, Iisus Hristos binecuvântând pe tot cel ce intră în aceasta sfântă biserică.

În turlă chipul Maicii Domnului cu Pruncul. În rândul doi, Sfinții Prooroci Moise, Solomon, Isaia, David, Daniel, Eremia, Ilie și Elisei, iar dedesupt Maica Domnului și 12 apostoli : Petru, Simeon, Filip, Ioan, Andrei, Bartolomeu, Iacov, Marcu, Toma, Luca , Matei, si Pavel.

Pe arcada din dreapta : Sfinții Cuvioși Alexie, Iosif, Leon, Nicon, Luca și Gheorghe. Sub arcada din partea dreapta bisericii: cor de îngeri purtând în mâini  naframa pe care scrie “ Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…” iar dedesupt în tablou scena Nașterii Domnului, sub aceasta, în rândul 2, sfinții cuvioși: Alexie, Ioan, Petru, David, Nicon și Ștefan.

În registrul 1, în picioare Sfinții Cuvioși Eftemie, Sava cel Sfințit, Dimitrie Basarabov, Ilarion și Antonie. În nișa primului geam din dreapta, Iisus Hristos cu aripi de înger , Sfintele Melania și Paraschiva.

Pe arcada din stânga : Sfintele Asineta, Suzana, Teodora, Domnina, Estera și Antuza. Sub arcada din partea stângă a bisericii: cor de îngeri purtând în mâini naframa pe care scrie “ Tu ești Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit…” iar dedesupt în tablou scena Botezului Domnului. Sub aceasta, în rândul 2, sfinții cuvioși: Varlaam, Petru, Vasile Casian, Nicon și Amon. În registrul 1, în picioare Sfinții Cuvioși Arsenie, Alexie omul lui Dumnezeu, Teofil, Efrem Sirul, Teodosie. În nișa primului geam din stânga Emanuel și sfintele Maria și Eupraxia.

Pe arcadele care separă prin primul rând de coloane pronaosul de naos, pe partea centrală găsim chipurile Sfinților Ioan de la Suceava, Antonie, Dimitrie Basarabov, Nicolae, Dr. Ioan și cuviosul Toma. În dreapta Sfinții Alexandru și Claudiu, iar în stânga Sfintele Sofia și Tecla.

                        Naos:  Între primul și al doilea  rând de coloane:  pe boltă se află Sfânta Treime la stejarul Mamvri, înconjurată de îngeri în cele 4 puncte cardinale, iar la baza coloanelor Proorocii: Daniel, Iezechiel, Eremia și Isaia.

Sub arcada din partea dreaptă a bisericii: cor de îngeri purtând în mâini naframa pe care scrie “Și pe când i-a binecuvântat, s-a înălțat la ceruri…”, iar dedesupt, în tablou se află scena Înălțării Domnului. Sub aceasta, în rândul 2, sfinții cuviosi: Lavru, Flor, Neofit și Akakie. În registrul 1, în picioare Sfinții Natalia, Ecaterina, Eustație și Victor. În nișa celui de-al doilea geam din dreapta se află pictați Dumnezeu Tatăl și sfinții Trifon și Pantelimon.

Sub arcada din partea stângă bisericii: cor de îngeri purtând în mâini naframa pe care scrie “Și toți care Îl ascultau se minunau de cuvintele lui…” iar dedesupt, în tablou scena “Iisus vorbind cărturarilor”, sub aceasta, în rândul 2, sfinții mucenici: Leontie, Gogonie, Gimnasie și Stratonic. În registrul 1, în picioare Sfintele Cuvioase Anastasia, Teopista, Teodor Tiron, Mina. În nișa celui de-al doilea geam stânga: Ioan Botezatorul, Samson și Ermolae.

Pe arcadele care separă în două naosul, se găsesc: pe cea centrală chipurile Sfinții Marta, Lup, Emilian, Zafina, Neofit și Gurie. În dreapta Sf. Nazarie și Platon iar în stânga Sf. Mamant și Irmon.

În Naos, sub Policandrul mare, pe boltă: Iisus Hristos Pantocrator cu înscrisul în cerc “Doamne, Doamne caută din cer și vezi…“ înconjurată în cele 4 puncte cardinale de Sf. Ioan Botezatorul (la apus), Maica Domnului și 4 îngeri (la răsărit), Îngeri (la nord) și Arhangheli (la sud): iar la baza coloanelor Evangheliștii: Matei, Marcu, Luca și Ioan.

Pe arcada din dreapta sfinții: Victor, Ermil, Vach, Anania, Zotic și Csimie. Sub arcada din partea dreaptă a bisericii: cor de îngeri purtând în mâini naframa pe care scrie “Lăudate-vom pe tine Dumnezeule…”, iar dedesupt în tablou scena Biserica cereasca. Sub aceasta, în rândul 2, sfinții cuvioși: Irinarh, Sisimie, Teoctist și Agapie. În registrul 1, în picioare sfinții Împărați Constantin și Elena, Procopie și Gheorghe. În nișa celui de-al treilea geam dreapta: Iisus Hristos, Damian și Cosma.

Pe arcada din stânga: Sfinții: Tarax, Sisice, Roman, Areta, Artemie și Nichita. Sub arcada din partea stângă a bisericii: cor de îngeri purtând în mâini naframa pe care scrie “Înviind dimineața în prima zi…”, iar dedesupt în tablou scena “Învierii Doamnului”. Sub aceasta, în rândul 2, sfinții Protasie, Celsie, Roman și Flor. În registrul 1, în picioare sfinții Serghie, Mercurie, Nestor și Dimitrie. În nișa celui de-al treilea geam stânga: Iisus Hristos și Sfinții Doctori Ioan și Ermolae.

Arcada centru din fața Altarului: Sfinții Apostoli Savin, Sosipatru, Chesar, Lin, Nicanor, Irodion, iar în cea mică, dreapta: Sfinții Apostoli Filip, Lisiniu și Titu. În stânga Parmena, Ermis și Ilau.

Pe bolta de deasupra catapetesmei: Dumnezeu Tatăl și 4 îngeri la colțuri; în dreapta Lupta lui Iacov cu îngerul, Visul lui Iacov, Sfinții Sabin și Evghenie, Apostolul Pavel, iar în stânga Moise și Aaron la Faraon, Vedenia lui Moise pe Sinai, Sfinții Dima și Sosipatru, Apostolul Petru.

În Sf. Altar:

Pe boltă: Maica Domnului și Pruncul înconjurată de Sfinții David, Solomon, Mihail, Gavriil, Moise și Aaron.

În registrul 3, sunt 4 scene: Jertfele lui Avraam, Ghedeon, Noe și Aaron.

În registrul 2: chipurile Sfinților Ierarhi: Pavel al Alexandriei, Meletie, Elefterie, Silvestru, Ignatie, Dionisie Areopagitul, Ioan Milostivul, Atenoren, Daniil, Iosif, Dona al Echeriei și Ioan Postitorul.

În registrul 1: Diaconul Ștefan, Sfinții: Iacov fratele Domnului, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul, Vasile cel Mare, Ioan Gura de Aur, Nicolae, Spiridon și Diaconul Laurențiu. În nișa geamului Pruncul Iisus în Potir și 2 îngeri cu sulițe.

Nișa veșmântar: Sfinții Chiril, Amfilohie, Averchie și Ciprian; scena Punerii în mormânt a Domnului.

Nișa proscomidiar: Sfinții Grigorie, Casian, Sofronie și Vucol; scenele Coborârii de pe cruce și Viziunea lui Petru al Alexandriei.

Descrierea Catapetesmei

Catapeteasma bisericii este din lemn de stejar cu ornamentații și sculpturi, aurită, pe fond alb, cu lățimea de 10,4 m și înălțimea de 8 m. A fost lucrată în anul 1986, la Mănăstirea Plumbuita, după ce cea veche a fost distrusă la cutremurul din 1977. O parte din icoanele catapetesmei vechi se regăsesc în catapeteasma nouă, iar altele au fost lucrate din nou, la acea dată, așa cum sunt trecute în inventar.

În registrul I : Ușile împărătești cu scena Buneivestiri: pe ușa din stânga se află Arh. Gavriil, dedesupt în medallion Proorocul David și sub el un chip de înger iar pe ușa din dreapta se afla Fecioara, dedesupt în medalion Proorocul Solomon și sub el un chip de înger. Pe dreapta ușilor împărătești: icoanele Mântuitorului, Sfântul Nicolae, Sf. Arh. Gavriil, Sf. Prooroc Daniel, iar de-a stânga ușilor împărătești icoanele: Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Arh. Mihail și Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

În registrul II : se găsesc 12 icoane format dreptunghiular lucrate în anul 1986 și 4 icoane rotunde, din prima catapeteasmă,  ale praznicelor împărătești. Pe centrul catapetesmei se află icoana Cinei de Taina, executată în 1986.

În registrul III: se găsesc 12 icoane cu chipurile a 12 apostoli și 4 icoane rotunde, din prima catapeteasma,  ale praznicelor împărătești. Pe centrul catapetesmei se află icoana Dreptului Judecator, executată în 1986.

În registrul IV: se găsesc 12 icoane ale celor 12 prooroci, iar pe centru, icoana Sfintei Treimi și Maica Domnului, datată 1986.

Deasupra catapetesmei Sf. Cruce,  în stânga Sfânta Fecioară, iar în dreapta Sfântul Evanghelist Ioan, toate datând din anul 1986.

Pisania de deasupra ușii de la intrare

“Acest Sfânt și Dumnezeiesc locas s-au ridicat de iznoavă din temelie spre lauda Adormirii Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu și a Sf. Ierarh Nicolae și a    Sf. Apostoli și a Proorocului Daniel a cărei începere și lucrare s-au urmat cu ajutorul celor mai mulți enoriași și a altor pravoslavnici creștini cari cu ce s-au pricopsit a da, iar mai cu (se)amă stăruitori până la săvârșirea a tot lucrul au fost: D. Parascheva Iovciu și D. Postelnicu Petrache Doiciu, începându-se zidirea la leat 1843 mai 1, în zilele Prea Înaltatului nostru Domn Alexandru Dimitrie Ghica Voevod și a Prea Sfinției Sale Părintelui Mitropolit Kirin Kir Neofit și s-au săvârșit la leat 1848 și de astăzi înainte rămâne ca această biserică să se economiseasca de Corporația Tăbăcarilor îngrijind pă viitorime și urmașii noștrii pentru toate ale ei trebuințe în veci, Amin. Arhitectul Simion Hristovici. Dimitrie Andrei lucrător al acestei pietre”

Pisania de la prima biserică, aflată pe monumentul din curtea bisericii

“Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu îndemnarea Duhului Sfânt, ziditu-s-a aceasta Sfântă Biserică dăn temelia sa de Stefan Logofatul ză Divan al Mitropoliei și de soția lui întru cinstea și lauda Adormirei Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, pentru vejnica lor pomenire în zilele Prea Luminatului Domn Ion Nicolae Voevod, țiind cârma pravoslaviei Prea Sfințitul Mitropolit Kir Daniil. Iunie 29 (let) 7239 ( 1731) Ipstate fiind ispravnic”

Preoții slujitori ai Sfântului Lăcaș

În arhiva bisericii se păstrează numele părinților care s-au ostenit de-a lungul timpului pentru a ține flacăra credinței aprinsă în sufletele credincioșilor. Printre aceștia amintim:

 • Nikolae Dazob – până în anul 1879
 • Alecu Pană (1879 – 1909) a reparat capital biserica în anul 1903
 • Coslujitor Ioan Popescu (1880 – 1885)
 • Vasile Georgescu (1890 – 1925)
 • Gheorghe Popescu (1924 – 1968), cântăreț la biserică încă din anul 1916 și cel care a reparat biserica în anii 1928 și 1940
 • Marinescu Gheorghe (1965 – 1966)
 • Stănescu Constantin (1966 – 1971)
 • Calistrat Rățeanu (1971 – 1978)
 • Nedelescu Teodor (1978 – 1982). A restaurat biserica după cutremurul devastator din anul 1977, când aceasta și-a pierdut turla de pe naos. În timpul anilor de după cutremur, casa parohială a servit ca locaș de închinare, până la refacerea bisericii.
 • Porfir Baltag, până în anul 1987. Acesta este cel care s-a îngrijit de noua catapeteasmă a bisericii.
 • Pleșcan Sandu (1987 – 2009). Repictarea bisericii în registrele superioare, ce au fost afectate de curemurul din 1977, s-a făcut în timpul parohiatului său.
 • Mihalache Florin (2007 – 2009). Importante lucrări de restaurare ale sfântului lăcaș s-au desfășurat în perioada parohiatului său. (Înlocuire tablă biserică, tencuieli exteriore, sapă la interior, mochetă în biserică, igienizarea curții bisericii)
 • Marius Cojocaru (2007 – 2018). Construirea unui nou lumânărar și a bibliotecii parohiale au fost făcute în timpul parohiatului său.
 • Nicodim Alexandru (2014 – prezent).
 • Coslujitor Constantin Dochița (2019 – prezent).